خانه / دسته مدارس

دسته مدارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیله ده – پروج

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیله ده – پروج کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بیله ده – پروج را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بیله ده – پروج

ثبت نام مدارس شاهد بیله ده – پروج ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بیله ده – پروج در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بیله ده – پروج طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج : آزمون مدارس تیزهوشان بیله ده – پروج هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیله ده – پروج

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیله ده – پروج ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیله ده – پروج  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر

ثبت نام مدارس شاهد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر : آزمون مدارس تیزهوشان اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چناقرود – چنذانق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چناقرود – چنذانق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چناقرود – چنذانق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چناقرود – چنذانق

ثبت نام مدارس شاهد چناقرود – چنذانق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چناقرود – چنذانق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چناقرود – چنذانق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق : آزمون مدارس تیزهوشان چناقرود – چنذانق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چناقرود – چنذانق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چناقرود – چنذانق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چناقرود – چنذانق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تولکی تپه سی – جلیل کندی

ثبت نام مدارس شاهد تولکی تپه سی – جلیل کندی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تولکی تپه سی – جلیل کندیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تولکی تپه سی – جلیل کندیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی : آزمون مدارس تیزهوشان تولکی تپه سی – جلیل کندی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تولکی تپه سی – جلیل کندی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تولکی تپه سی – جلیل کندی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تولکی تپه سی – جلیل کندی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »