خانه / دسته مدارس

دسته مدارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوی صاحب‌الزمان – کیاده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوی صاحب‌الزمان – کیاده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوی صاحب‌الزمان – کیاده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده : آزمون مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کوی صاحب‌الزمان – کیاده

ثبت نام مدارس شاهد کوی صاحب‌الزمان – کیاده ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کوی صاحب‌الزمان – کیاده در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کوی صاحب‌الزمان – کیاده طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کوی صاحب‌الزمان – کیاده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرسب – کسوت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرسب – کسوت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرسب – کسوت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کرسب – کسوت

ثبت نام مدارس شاهد کرسب – کسوت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرسب – کسوت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرسب – کسوت طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت : آزمون مدارس تیزهوشان کرسب – کسوت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرسب – کسوت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرسب – کسوت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرسب – کسوت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دلاک‌خیل – دمیرکلا

ثبت نام مدارس شاهد دلاک‌خیل – دمیرکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دلاک‌خیل – دمیرکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دلاک‌خیل – دمیرکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا : آزمون مدارس تیزهوشان دلاک‌خیل – دمیرکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلاک‌خیل – دمیرکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلاک‌خیل – دمیرکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دلاک‌خیل – دمیرکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مازولنگه – متکوه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مازولنگه – متکوه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مازولنگه – متکوه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مازولنگه – متکوه

ثبت نام مدارس شاهد مازولنگه – متکوه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مازولنگه – متکوه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مازولنگه – متکوه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه : آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگه – متکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازولنگه – متکوه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازولنگه – متکوه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازولنگه – متکوه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »