خانه / دسته مدارس

دسته مدارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شالان – شاه‌مار بابامراد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شالان – شاه‌مار بابامراد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شالان – شاه‌مار بابامراد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد : آزمون مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شالان – شاه‌مار بابامراد

ثبت نام مدارس شاهد شالان – شاه‌مار بابامراد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شالان – شاه‌مار بابامراد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شالان – شاه‌مار بابامراد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شالان – شاه‌مار بابامراد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بویان – بیامه سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بویان – بیامه سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بویان – بیامه سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بویان – بیامه سفلی

ثبت نام مدارس شاهد بویان – بیامه سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بویان – بیامه سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بویان – بیامه سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان بویان – بیامه سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بویان – بیامه سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بویان – بیامه سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بویان – بیامه سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد علی‌یعقوب – فولادی سفلی

ثبت نام مدارس شاهد علی‌یعقوب – فولادی سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علی‌یعقوب – فولادی سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علی‌یعقوب – فولادی سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌یعقوب – فولادی سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌یعقوب – فولادی سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی‌یعقوب – فولادی سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان علی‌یعقوب – فولادی سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان توانکش – چال‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان توانکش – چال‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان توانکش – چال‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد توانکش – چال‌آباد

ثبت نام مدارس شاهد توانکش – چال‌آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد توانکش – چال‌آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد توانکش – چال‌آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان توانکش – چال‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی توانکش – چال‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی توانکش – چال‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی توانکش – چال‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »